Όλα τα έσοδα αυτού του προϊόντος θα διατεθούν για την οικονομική υποστήριξη της Μαριανίκης.